Add.: No. 9 Shenglian Road, Baihe Town, Qingpu District, Shanghai, P.R. China
Tel.: +86-4001116088